Tuesday, November 10, 2015

Duet duša - Ana Atanasković

Ana Atanasković  je rođena 1973. godine u Kruševcu. Diplomirala je engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, radi kao profesor u jednoj beogradskoj srednjoj školi. Ana, između ostalog,  pise i tekstove za časopis Vodič za život. Objavila je četiri knjige do sada, a Duet duša  je njen prvi roman.